Huisregels

De bibliotheek is een openbaar gebouw en voor iedereen gratis toegankelijk. Om het bibliotheekbezoek voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, hebben wij een aantal huisregels opgesteld.

Om de Bibliotheek Meerssen voor iedereen een prettige plek te laten zijn vragen wij onze bezoekers om onderstaande huisregels na te leven:
1. Beperk geluidsoverlast door op normale of gedempte toon te praten. Laat kinderen niet (constant) gillen en/of door de bieb rennen. Zet je mobieltje uit of op laag volume.
2. Laat kinderen niet alleen achter in de bieb. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en bij overlast vragen we de kinderen de bibliotheek te verlaten.
3. Houd samen met ons de bieb netjes. Eten en drinken is toegestaan (uitgezonderd alcohol), mits je geen rommel achterlaat en je niet achter een biebcomputer zit. Ruim boeken en andere materialen die je niet leent op of geef ze aan één van onze medewerkers als je niet meer weet waar ze thuishoren.
4. Het gebruik maken van faciliteiten (drankautomaat, toiletten) is uitsluitend toegestaan bij regulier bibliotheekbezoek.
5. Dieren worden niet toegelaten (blindengeleide of helpende hond wel toegestaan).
6. Bij internetgebruik zijn sites met een racistisch, opruiend of pornografisch karakter niet toegestaan.

Iedere uitzondering en of beoordeling van ge- en misbruik van de ruimtes en faciliteiten van de OBM is enkel en alleen ter beoordeling van de medewerkers van de Bibliotheek Meerssen. Aanwijzingen van de medewerkers van de bibliotheek dienen door alle bezoekers direct te worden opgevolgd.

Bij overlast of bij twijfel over de rechtmatigheid van de lidmaatschapskaart wordt de legitimatie gevraagd. Bij het veroorzaken van overlast stellen wij de politie in kennis en wordt de veroorzaker uit de bibliotheek verwijderd. Bij herhaling wordt het lidmaatschap ingetrokken en kan de toegang tot de bibliotheek voor langere tijd of mogelijk definitief worden ontzegd.